Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan segala bantuan yang telah diberikan oleh Akang, Euceu & Teman-Teman semua sehingga kegiatan Pulang Kandang dan Mubes IKA FAPET 2011 berjalan lancar dan sukses.

Mudah-mudahan segala kebaikan Akang, Euceu & Teman-Teman menjadi ibadah. Amin

Pengurus IKA Fakultas Peternakan Periode 2006-2010

Ketua,                                         Sekretaris,

Ttd                                                Ttd

Iwan Setiawan                                  Jajang Gumilar